Oudercomité

Wat doet het oudercomité?

Het oudercomité is opgericht om een betere wisselwerking tussen ouders en leiding te creëren. Wanneer ouders met een probleem zitten, is het voor hen gemakkelijker om erover te praten met andere ouders. Het oudercomité is het orgaan waarlangs dit kan worden doorgespeeld aan de leiding.

Verder heeft het oudercomité niet zozeer een leidinggevende, dan wel een adviserende en ondersteunende functie. Ze geven ons feedback over onze activiteiten, tips wat we anders en beter zouden kunnen doen. Scouting is in eerste instantie een werking voor jongeren door jongeren, maar dit sluit niet uit dat een beetje hulp van mensen met wat meer ervaring af en toe wel welkom is.

BBQ
We kunnen ieder jaar op ons oudercomité rekenen voor het bakken van de vleesjes tijdens de BBQ. Ervaring leert dat ouders daar over het algemeen iets meer getraind in zijn. ;)

winterwandeling

Eén keer per jaar rond rond januari organiseren we onze winterwandeling. Dan trekken we met z'n allen (leden, leiding, ouders, vrienden, kennissen...) de natuur in voor een deugddoende wandeling.
Rond die periode heeft de leiding het vaak druk met de examens en daarom spring het oudercomité in om ieder jaar weer een mooie wandeling uit te stippelen in de Turnhoutse natuur.


Wilt je als ouder meewerken aan onze scouts?

Neem dan zeker contact op met de groepsleiding. Dat kan via een mailtje of je kan ons ook altijd aanspreken op de scouts!

Ignace: ignace@scoutssintlucas.be


Dan zetten we je bij in de oudercomité whatsapp-groep!


naam: