Rituelen & Totems

Belofte

Als scouts en gidsen willen we er zijn; voor elkaar én voor de wereld. Dat engagement brengen we tijdens onze jaarlijkse ‘belofte & opname’ onder woorden door onze belofte op te schrijven, uit te spreken en nadien het papiertje in het vuur te gooien.
Deze belofte kan echt alles zijn: iets binnen de scouts dat je in de toekomst beter wil doen, iets waar je meer tijd aan wilt besteden...
Bij de belofte horen ook een aantal belofte kentekens. Waar deze precies op het hemd horen te hangen, vind je terug bij uniform.

Wolfjes

Het rode wolfje is het belofte kenteken dat je in het eerste jaar welp kan verdienen bij je belofte.
Het grijze wolfje kan je op kamp verdienen in je tweede (of derde) jaar welp. Hiervoor zal je een aantal basis scouts vaardigheden onder de knie moeten hebben zoals vuur maken en sjorren. Maar geen nood, de leiding leert jullie met plezier hoe dit allemaal juist moet!

Algemene belofteteken & Scoto

In het eerste jaar jonggiver krijg je bij de belofte het algemene, groene, belofteteken.

De Scoto ofwel 'Scouts Touw' is een traditie die we bij Sint-Lucas sinds kort in het leven hebben geroepen. Dit teken verdienen de jonggivers in hun tweede jaar op kamp na een zingevingsmomentje. De Scoto legt vooral de nadruk op de verbondenheid met Scouts Sint-Lucas als groep.
Hiervoor moet je net zoals bij het grijze wolfje een aantal technieken vaardig zijn, alleen wat uitgebreider.
Ook wordt je aangespoord om tijdens het kamp de tak-grenzen wat voorbij te gaan en zal je iets moeten leren van iemand uit een oudere tak en iets moeten aanleren aan iemand van een jongere tak.
Ook maak je een bandje (macramé, vlechten...) wat je bij aan het grote Sint-Lucas touw mag knopen, zo is iedereen van de scouts verbonden via dat touw!


Groeten

Groeten doe je door met je linkerhand een hand te geven. Dit met de pink omlaag zodat de beide pinken inhaken.
Waarom met links? Dat is om te tonen dat je goede bedoelingen hebt én omdat je linkerhand dichter bij je hart zit!
De rechterhand wordt opgestoken met drie vingers omhoog (wijs, middel en ringvinger). Dit met de duim over de pink, wat wijst op de dienstbaarheid van een scout: de sterke beschermt de zwakkere.
emblemen_voorkant
Die drie vingers symboliseren de drievoudige scoutsbelofte: Tegenover jezelf, de andere, en de wereld.
De belofte van kapoenen en welpen is echter eenvoudiger.
Kapoenen groeten enkel met de wijsvinger omhoog, wat duidt op de belofte naar zichzelf.
Bij de welpen wordt die belofte wat uitgebreid naar jezelf én de andere. Vanaf dan mag je met twee vingers omhoog groeten.
Vanaf de jonggivers mag je met drie vingers omhoog groeten en leg je een belofte af niet louter naar jezelf en de andere, maar veel breder: naar de wereld.


Totems

Een totem is de naam van een dier met dezelfde karaktereigenschappen als jij. Deze krijg je op kamp in je eerste jaar giver. De totemisatie is een zingevings -en bezinningsmomentje waarbij je even stilstaat over wie je bent in de groep. Anderzijds is het ook een blijk van appreciatie en waardering van de groep naar jou toe.
Bij het beslissen van de totem wordt input van iedereen gebruikt, dus niet enkel van de leiding. Kortom, een traditie die de groepsband versterkt en je een aandenken meegeeft voor de rest van je scoutscarrière!
Hier vind je alle mogelijke totems met hun eigenschappen!

Als jin krijg je op kamp je voortotem. Een adjectief dat bepaalde eigenschappen extra in de verf zet of juist een aanvulling is op je totem.

Naast de totem en voortotem is er ook nog de kleurentotem. Deze geeft de leiding aan elkaar op kamp in het derde jaar dat je leiding bent. We hebben binnen Sint-Lucas ooit aan een aantal kleuren karaktereigenschappen toegeschreven. De totemisant krijgt dan één hoofd en twee (soms drie) nevenkleuren. De nevenkleuren worden verwerkt iets dat dezelfde kleuren heeft. (een bepaalde steen, een planeet, een groente…)

Bij het krijgen van een totem horen ook steeds enkele totemopdrachten. Dit zijn absoluut geen overdreven fysieke opdrachten of of iets in die aard. Er wordt steeds gezocht naar iets wat je binnen de groep uit je comfortzone haalt. Ben je bijvoorbeeld eerder een volgzaam iemand, zal je eens gevraagd worden om de leiding te nemen over de groep.


Nesten en patrouilles

Welpen worden ieder jaar verdeeld in nesten. Jonggivers in patrouilles. Deze worden aan het begin van het jaar verdeeld door de leiding. Doordat er bij de welpen en jonggivers een groot leeftijdsverschil is, ontstaan er gemakkelijk kliekjes, die niet goed zijn voor een gemoedelijke groepssfeer.
Door nesten en patrouilles te verdelen zorgen we ervoor dat iedereen met iedereen leert samenwerken en we een warm nest creëren waarin iedereen zich veilig en geapprecieerd voelt.
Er is ook steeds een nest/patrouilleleider en een hulpleider. Dit is een derdejaars die de groep onder zijn of haar vleugels neemt.


Zangboekje

We hebben ook een nieuw én geupdate zangboekje. Dit is bijvoorbeeld steeds een vaste waarde bij het groot kampvuur op kamp of bij andere gezellige kampvuuravondjes.
Hieronder vind je het zangboekje terug!
Veel lees -en zingplezier!!!


naam: